Hệ thống lắp đặt trạm cấp khí O2 lỏng,N2 lỏng

Hệ thống lắp đặt trạm cấp khí O2 lỏng,N2 lỏng

Ngày đăng: 26/10/2023 05:44 PM

    Hệ thống lắp đặt trạm cấp khí O2 lỏng ,N2 lỏng,Ar lỏng từ Téc XL45 ra các điểm sử dụng là giải pháp ưu việt cho khách hàng .Với việc lắp đặt trạm cấp khí này khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí sử dụng khí và chi phí cho việc quản lý vỏ bình khí nhiều do mỗi bình Téc XL tương đương 25 bình 40L và giá thành mua khí rẻ hơn mua bình

    Chia sẻ: